ธุรกิจของเรา

Thai Easy Food ธุรกิจน้องใหม่ ก่อตั้งเมื่อปี .. 2563 เพื่อดำเนินธุรกิจจำหน่ายอาหารแปรรูป ที่มีคุณภาพสูง โรงงานของเรา  อยู่ที่ อำเภอหนองจอก  กรุงเทพมหานคร  เริ่มจากการสร้างโรงงานเก็บวัตถุดิบอาหารแช่แข็งที่มีคุณภาพและได้มาตรฐาน  เพื่อกระจายสินค้าแปรรูป อาทิเช่น  ลูกชิ้นหมู  ไก่  ปลา,  ใส้กรอก,  ปูอัด  และอื่นอีกมากมาย ไปยังรถขายเคลื่อนที่อีซีฟู้ด มุ่งหน้าสู่ผู้บริโภค 

นอกจากนี้รถขายเคลื่อนที่อีซีฟู้ดของเรา ยังครอบคลุมในพื้นที่ เชียงใหม่  อุดรธานี,  ขอนแก่น, นครราชสีมา, พัทยา, กรุงเทพฯ และปริมณฑล ไม่เพียงเท่านี้  อีซีฟู้ด  ยังเปิดโอกาสให้ทุกคนที่อยากเริ่มต้นธุรกิจรถขายเคลื่อนที่อีซีฟู้ด เพื่อสร้างรายได้ และเติบโตไปกับเรา